One Earth Collective is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal verschillende groepen muzikanten uit verschillende stromingen van de wereldmuziek. Doordat in 2020 de uitvoerende muziek stil kwam te liggen, ontstond in de Bless You Studio te Haarlem het idee om een groep muzikanten bij elkaar te brengen uit alle windrichtingen van de wereldmuziek. Muzikanten die normaal gesproken niet logischerwijs met elkaar zouden spelen.

Muzikanten met hun roots in Indiaas Klassiek, Keltische muziek, Zuid-Amerikaanse stijlen, Ottomaanse muziek, Afrikaanse muziek en meer troffen elkaar voor het CD-Project ‘One Earth’. Al snel bleek dat we elkaar veel te vertellen hadden en elkaar op een zeer mooie manier konden aanvullen. Dit inspireerde tot de oprichting van onze Stichting op 17 mei 2021.

Door de krachten van verschillende wereldmuziek-stijlen te bundelen tot één harmonisch geheel ontstaat een enorme meerwaarde. Daarom heeft onze stichting als doelstelling om de wereld-muziek in de brede zin van het woord te stimuleren. Door vooral de diversiteit van stijlen te omarmen.

Ook de diversiteit van talenten van alle vrijwilligers die zich hebben aangesloten biedt ons de mogelijkheid om onze missie ook in bredere zin uit te dragen. Zo hebben wij een educatief kwartetspel uitgebracht inclusief een interactief gedeelte op de website waar je meer informatie en geluidsfragmenten van de instrumenten uit alle windstreken terugvindt. 

Voor de toekomst willen wij ons richten op het organiseren en geven van evenementen en optredens rondom wereldmuziek. Daarnaast zullen wij educatieve initiatieven ontplooien (gericht op jong en oud), danwel tijdens evenementen, danwel op onderwijs-instellingen en het opzetten van een rijk kennisplatform over wereldmuziek via onze website en andere sociale kanalen. Mede afhankelijk van de macro-omstandigheden hopen wij met een toenemend aantal top-musici te kunnen gaan samenwerken.

Bestuur

Voorzitter – Sandip Bhattacharya  (10-02-1962)
Secretaris – Philip de Goey  (09-03-1956)
Penningmeester – Piet Bezuijen  (16-11-1973)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor werkzaamheden. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Werknemers

Stichting One Earth Collective heeft geen werknemers in dienst. De Stichting wordt ondersteund door vrijwilligers en de professionele musici verrichten werkzaamheden voor de Stichting als freelancer en factureren aan de Stichting.

Wilt u meer weten over onze stichting of zou u willen meewerken aan onze missie, neem dan gerust contact op via E-mail (info@oneearthcollective.nl).

Leer meer over de procedures van onze Stichting in de volgende documenten: