Artikel 2
2.1. De stichting heeft ten doel:
het organiseren, ondersteunen en/of faciliteren van muziekuitvoeringen, educatieve activiteiten en fysieke en/of digitale -publicaties ter bevordering van kennis over en enthousiasme voor wereldmuziek, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. – concerten op diverse locaties ter promotie van de wereldmuziek te verzorgen met als doel de diversiteit van de muziekculturen en zijn achtergronden bij een groter publiek kenbaar te maken;
– mensen in contact te brengen met de historie en achtergronden van rijke muzikale culturele tradities uit verschillende werelddelen;
– uitgaven van wereldmuziek te ondersteunen en te faciliteren;
– workshops en bijbehorende educatieve materialen te ontwikkelen;
– samenstelling, productie en distributie van audio- en/of videomateriaal;
b. het (doen) organiseren van (muzikale en/of educatieve) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.